W dniu 27.11.2023 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z 24.11.2023 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia informacji o cenach transferowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 2571)

Na podstawie art. 50 ustawy z 29.8.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.; dalej: OrdPU) przedłużono termin do złożenia informacji o cenach transferowych, o których mowa w art. 11t ust. 1 ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 23zf ust. 1 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Termin do złożenia informacji o cenach transferowych za rok podatkowy rozpoczynający się po 31.12.2021 r., w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od 30.11.2023 r. do 31.12.2023 r. – został przedłużony do 31.1.2024 r.

Zmiany wchodzą w życiem z dniem następującym po dniu ogłoszenia rozporządzenia.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź