Rozporządzeniem Ministra Finansów z 3.3.2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. z 2022 r. poz. 531) – wprowadzono w § 10bd ust. 1, czasowe – od 24 lutego do 30 czerwca 2022 r. – stosowanie obniżonej stawki VAT w wysokości 0% dla nieodpłatnych dostaw towarów oraz nieodpłatnego świadczenia usług na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Zgodnie z § 10bd ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 25.3.2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych – stawka 0% (pod pewnymi warunkami) ma zastosowanie do nieodpłatnych dostaw towarów lub nieodpłatnego świadczenia usług na rzecz:

  1. Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych,
  2. podmiotów leczniczych w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z 15.4.2011 r. o działalności leczniczej,
  3. jednostek samorządu terytorialnego,

– na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych na Ukrainie.

W ocenie ministerstwa finansów, w związku z przedłużającą się inwazją Rosji na terytorium Ukrainy oraz dużą liczbą uchodźców w naszym kraju istnieje uzasadniona potrzeba przedłużenia obowiązywania tej preferencji. W konsekwencji, w rozporządzeniu Ministra Finansów z 28.6.2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1369) przedłużono czasowe zastosowanie 0% stawki VAT ww. sytuacjach do 31 grudnia 2022 r.

Szkolenia z zakresu podatków – aktualna lista szkoleń Sprawdź