W art. 66 ustawy z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład) przewidziano, że księgi, ewidencje i wykazy, o których mowa w przepisach PDOFizU, PDOPrU i RyczałtU mają być prowadzone przy użyciu programów komputerowych i przesyłane po raz pierwszy za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po 31.12.2022 r.

Zatem już od 1.1.2023 r. podatnicy mieli sporządzać elektroniczne ewidencje w podatkach dochodowych i przesyłać je w formie ustrukturyzowanej do urzędu skarbowego.

Szkolenia z zakresu podatków – aktualna lista szkoleń Sprawdź

W art. 13 ustawy z 9.6.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład 2.0.) wprowadzono zmianę art. 66 polegającą na przesunięciu daty wejścia w życie regulacji dotyczących prowadzenia przy użyciu programów komputerowych ewidencji podatkowych, a także obowiązku ich przesyłania w formie ustrukturyzowanej do urzędu skarbowego. Przewidziano stopniowe wprowadzanie zmian w raportowaniu dochodowych plików JPK.

Ze zmienionego art. 66 Polskiego Ładu wynika, że nowy obowiązek zostanie wprowadzony w trzech etapach, w następujący sposób:

  1. od 1.1.2024 r. – zobowiązani będą podatnicy CIT, których przychody za poprzedni rok podatkowy przekroczą kwotę 50 mln euro;
  2. od 1.1.2025 r. – zobowiązani będą podatnicy CIT (inni niż wspomniani w pkt. 1) zobowiązani przesyłać ewidencje JPK_VAT oraz podatnicy PIT zobowiązani przesyłać ewidencje JPK_VAT;
  3.  od 1.1.2026 r. – zobowiązani będą pozostali podatnicy PIT i CIT.
Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź