Nowy Ład ma wprowadzić interpretacje 590 dla strategicznych inwestorów – zarówno zza granicy, jak i z Polski. Obecnie, aby zgromadzić wiedzę na temat podatkowych skutków planowanej inwestycji, inwestor musi wnioskować o kilka rodzajów interpretacji podatkowych wydawanych przez różne organy. Podatkowe konsekwencje dużych inwestycji dotyczą PIT, CIT, VAT, akcyzy, niejednokrotnie również podatku od nieruchomości czy cła. Każdy podatek to oddzielna interpretacja, inny organ. Teraz w ramach Interpretacji 590 inwestor będzie mógł dostać – jedno porozumienie inwestycyjne, które będzie zawarte bezpośrednio z Ministrem Finansów.

Interpretacja 590 obejmować będzie nie tylko interpretację indywidualną, ale także ekwiwalent wiążącej informacji stawkowej, wiążącej informacji akcyzowej, opinii zabezpieczającej i uprzedniego porozumienia cenowego. Po zawarciu umowy z inwestorem, będzie obowiązywała przez 5 lat od daty jej wydania. Możliwe będą renegocjacje jej treści skutkujące zmianami w porozumieniu, w tym przedłużeniem okresu jego obowiązywania.