pracawpolsce.gov.pl już funkcjonuje

Bezpłatny portal pracawpolsce.gov.pl to kolejne rozwiązanie, które upraszcza i usprawnia proces znajdowania zatrudnienia w zawodzie dla uchodźców z Ukrainy. Jest także uzupełnieniem pomocy realizowanej na rzecz obywateli Ukrainy przez urzędy pracy, które od 24.2.2022 r. wspierają pracodawców i osoby uciekające przed wojną. Warto wskazać, że zgodnie z ideą tego portalu osoby, które uciekły z Ukrainy mają mieć możliwość znalezienia pracy zgodnie ze swoimi kompetencjami i wykształceniem.

Ważne! Należy przypomnieć, że pracodawcy nadal mają 14 dni na zgłoszenie za pośrednictwem portalu praca.gov.pl, informacji o powierzeniu wykonywanej pracy obywatelowi albo obywatelce Ukrainy.

Więcej treści kadrowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

307 tys. osób znalazło pracę

Zgodnie z danymi przekazanymi przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej już 307 tys. obywateli Ukrainy podjęło pracę na podstawie specustawy. Dane prezentowane przez resort pracy pokazują dużą dysproporcję pomiędzy województwami, najwięcej osób znalazło pracę na Mazowszu a najmniej w województwie świętokrzyskim. Zdecydowana większość tych osób to kobiety. Obywatele Ukrainy pracują głównie w przetwórstwie przemysłowym, transporcie, gospodarce magazynowej oraz w działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, a także w rolnictwie i budownictwie, znajdują również zatrudnienie w zawodach medycznych, takich jak: lekarz, lekarka, pielęgniarka czy inny personel medyczny.

Najwięcej osób znalazło zatrudnienie:

  • w województwie mazowieckim – 68,2 tys. osób
  • w województwie dolnośląskim – 32,2 tys. osób
  • w województwie łódzkim – 30,1 tys. osób
  • w województwie wielkopolskim – 29,1 tys. osób.

Najmniej osób znalazło zatrudnienie:

  • w województwie świętokrzyskim – 2,6 tys. osób
  • w województwie podkarpackim – 3,4 tys. osób
  • w województwie podlaskim – 5,3 tys. osób
  • w województwie lubelskim – 8,3 tys. osób.
Skonsultuj z ekspertem rozwiązanie problematycznych kwestii. Sprawdź

W ZUS już ponad milion cudzoziemców

Liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalno-rentowych w ZUS przekroczyła milion osób. Dane ZUS pokazują, że składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzało ponad 1,011 mln cudzoziemców, z czego 729 tys. osób to obywatele Ukrainy.