W Sejmie odbyło się I czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, w którym przewidziano m.in. przedłużenia tzw. tarczy antyinflacyjnej do końca 2022 r. Dotyczy to utrzymania obowiązujących do 31.12.2022 r. do końca 2022 r. obniżenia stawek VAT dotyczące żywności, paliw silnikowych, gazu ziemnego, energii elektrycznej i cieplnej, nawozów i innych środków wspomagających produkcję rolniczą. Te działania mają powstrzymać wzrost cen wywołany przez czynniki zewnętrzne.

Przedłużenie tarczy antyinflacyjnej do 31.12.2022 r. dotyczy VAT, akcyzy i podatku od sprzedaży detalicznej.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Tarcza antyinflacyjna to m.in. obniżka:

1. VAT:

do 0% na żywność objętą wcześniej 5%,

do 0% na nawozy, środki ochrony roślin i inne środki wspomagające produkcję rolniczą zamiast 8%,

do 0% na gaz ziemny zamiast 23%,

do 5% na energię elektryczną i cieplną zamiast 23%,

do 8% na paliwa silnikowe zamiast 23%,

2. Akcyza:

obniżka do minimum akcyza na paliwa silnikowe, lekki olej opałowy i energie elektryczną,

zwolnienie z akcyzy sprzedaży energii elektrycznej dla gospodarstw domowych.

Ponadto nie będą do 31 grudnia 2022 r. podlegać opodatkowaniu podatkiem sprzedaży detalicznej:

1) benzyny silnikowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym;

2) oleje napędowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku akcyzowym;

3) biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku akcyzowym;

4) gazy przeznaczone do napędu silników spalinowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 12 lit. a-b ustawy o podatku akcyzowym.

Przepisy wprowadzające zmiany dotyczące przedłużenia tarczy antyinflacyjnej (w zakresie VAT, akcyzy i podatku od sprzedaży detalicznej) mają wejść w życie 31.10.2022 r.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź