Podwyższenie kwoty zwolnionej z podatku od spadków i darowizn w związku ze wzrostem cen towarów nieżywnościowych, przewiduje projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek.

W uzasadnieniu do projektu wskazano, że w przypadku wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku o ponad 6%, minister finansów podwyższa kwoty wolne od podatku w stopniu odpowiadającym wzrostowi tych cen. Na podstawie ogłaszanych w okresie od I kwartału 2003 r. do II kwartału 2022 r. komunikatów prezesa GUS w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku ustalono, że w tym czasie ceny wzrosły o 8,27 %.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

W związku z tym, minister finansów zaproponował, że w przypadku darowizny od jednego darczyńcy kwota wolna od podatku wzrośnie do 10 434 zł (obecnie jest to kwota 9637 zł), w przypadku darowizny od wielu darczyńców do 20 868 zł (obecnie jest to kwota 19.274 zł) łącznie.

Skale podatkowe, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, ustalono w następującej wysokości:

Kwoty nadwyżki w zł Podatek wynosi
ponad do
1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej
11.128 3%
11.128 22.256 333 zł 90 gr i 5% nadwyżki ponad 11.128 zł
22.256 890 zł 30 gr i 7% nadwyżki ponad 22.256 zł
2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej
11.128 7%
11.128 22.256 779 zł i 9% od nadwyżki ponad 11.128 zł
22.256 1780 zł 60 gr i 12% od nadwyżki ponad 22.256 zł
3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej
11.128 12%
11.128 22.256 1335 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 11.128 zł
22.256 3115 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 22.256 zł

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź