Nie, taka możliwość została przewidziana w ramach nowelizacji ustawy z 9.6.2022 r., ale jej wejście w życie będzie obowiązywało od 1.1.2023 r.

Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem w ramach ZmPDOFizU22(2), podatnik, będzie miał możliwość składania PIT-2 do jednego, dwóch lub trzech miejsc (pracodawca, zleceniodawca lub ZUS), ale dopiero od 1.1.2023 r. Dzięki temu rozwiązaniu osoby, które pracują w kilku miejscach np. nauczyciele na kilku etatach w różnych szkołach lub osoby łączące etat ze zleceniem będą mogły skorzystać z możliwości podzielenia kwoty zmniejszającej podatek na kilka miejsc, obecnie do końca 2022 roku taka możliwość istnieje tylko u jednego pracodawcy. Należy przypomnieć, że pierwotnie taka zmiana miała wejść w życie od lipca 2022 roku ale finalnie na wniosek księgowych została przesunięta na 1.1.2023 r.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź

Warto przypomnieć, że od 1.1.2022 r. kwota wolna od podatku wzrosła do 30 tys. zł, co w praktyce oznaczało, że kwota zmniejszająca podatek w skali roku wynosiła 5100 zł (czyli 425 zł miesięcznie). W przypadku osób, które świadczą pracę w ramach kilku stosunków np. umowa o pracę + umowa zlecenia lub umowa o pracę + umowa o pracę, możliwość skorzystania z tej kwoty obecnie istnieje tylko z umowy o pracę w jednym miejscu. Po zmianach od 1.1.2023 r. osoby, które mają kilka źródeł zarobkowania będą mogły podzielić miesięczną kwotę zmniejszająca podatek na kilka źródeł (maksymalnie trzy). W związku z obniżeniem stawki podatkowej z 17% do 12%, kwota zmniejszająca podatek nie będzie już wynosiła 425 zł miesięcznie tylko 300 zł w skali miesiąca (3600 zł w skali roku):

  • w przypadku jednej umowy kwota zmniejszająca podatek wyniesie 300 zł (1/12 kwoty zmniejszającej podatek),
  • w przypadku dwóch umów – po 150 zł z każdej umowy (1/24 kwoty zmniejszającej podatek),
  • w przypadku trzech umów – po 100 zł (1/36 kwoty zmniejszającej podatek).