Zgodnie z propozycją, w ustawie z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 32 w ust. 3 ustawodawca planuje wprowadzić następujące zmiany w zapisie: „we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się̨ wyrazy „przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym”. Powodem jest sytuacja związana z faktem, że wielu pracowników nie miało złożonego tego dokumentu, a w związku z tym, iż kwota wolna od podatku wzrosła 10-krotnie, część z nich otrzymała wynagrodzenia niższe o 425 zł.

Łatwe obliczenia dzięki kalkulatorom w Legalis Księgowość Kadry Biznes. Nie posiadasz dostępu? Sprawdź

Zaproponowane zmiany, w art. 32 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, mają na celu wykluczenie kontrowersji związanych z interpretacją przepisu. Znowelizowany art. 32 ust. 3 ustawy, nie będzie budził już̇ wątpliwości, że płatnik ma stosować zmniejszenie zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (czyli o 425 zł), również gdy oświadczenie PIT-2 jest składane w trakcie roku podatkowego, a nie tylko przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w danym roku podatkowym. W przepisie przejściowym przesądzono,  że wnioski PIT-2 złożone na dotychczasowych wzorach zachowują̨ moc. W związku z tym podatnicy nie będą zmuszeni składać ponownie PIT-2.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź