Osoba taka ma obowiązek rozliczania najmu ryczałtem, jednakże wyłącznie w przypadku, w którym będzie to tzw. najem prywatny. Jeżeli wolą podatnika jest rozpoczęcie rozliczania najmu w ramach najmu prywatnego, to nie ma przeszkód aby z dniem 31.12.2022 r. wyprowadził on nieruchomość ze środków trwałych przedsiębiorstwa do swego majątku prywatnego.

W przypadku natomiast, gdy nieruchomość będzie stanowiła środek trwały w prowadzonym przedsiębiorstwie, to jej najem powinien być opodatkowany wg formy opodatkowania stosowanej w działalności gospodarczej. Należy jedynie pamiętać o tym, że w przypadku najmu w ramach działalności gospodarczej budynków i lokali mieszkalnych, od 2023 r. nie jest możliwe zaliczanie do kosztów podatkowych, dotyczących takich budynków i lokali odpisów amortyzacyjnych.

Rozliczenie najmu prywatnego ryczałtem nie eliminuje prawa podatnika do wspólnego rozliczenia z małżonkiem.

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Odbierz

Rozliczenie najmu prywatnego od 1 stycznia 2023 r.

Jak wynika z art. 9a ust. 6 PDOFizU, dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 PDOFizU (czyli m.in. z tzw. najmu prywatnego), są opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Należy natomiast zaznaczyć, że ustawodawca nie przewidział podobnego obostrzenia do dochodów z najmu składników majątku prowadzonego przez podatnika przedsiębiorstwa. Osoby fizyczne zatem mają obowiązek rozliczania najmu ryczałtem, jednakże wyłącznie w przypadku, w którym będzie to tzw. najem prywatny. W przypadku natomiast, gdy nieruchomość będzie stanowiła środek trwały w prowadzonym przedsiębiorstwie, to najem ten powinien być opodatkowany wg formy opodatkowania stosowanej w działalności gospodarczej. Jeżeli wolą podatnika wynajmującego daną nieruchomość jako majątek firmowy jest rozpoczęcie rozliczania najmu w ramach najmu prywatnego, to nie ma przeszkód aby z dniem 31.12.2022 r. wyprowadził on tę nieruchomość ze środków trwałych przedsiębiorstwa do swego majątku prywatnego.

Rozliczenie najmu w ramach działalności od 1 stycznia 2023 r.

W przypadku natomiast najmu w ramach działalności gospodarczej budynków lub lokali mieszkalnych, należy zwrócić uwagę na treść art. 22c pkt 2 PDOFizU. Zgodnie bowiem z tym przepisem amortyzacji nie podlegają budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami, lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, służące prowadzonej działalności gospodarczej lub wydzierżawiane albo wynajmowane na podstawie umowy. W przypadku zatem najmu w ramach działalności gospodarczej budynków i lokali mieszkalnych, od 2023 roku nie jest możliwe zaliczanie do kosztów podatkowych, dotyczących takich budynków i lokali odpisów amortyzacyjnych.

Szkolenia z zakresu podatków – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Rozliczenie wspólne małżonków

Obowiązujące przepisy, w tym w szczególności przepisy art. 6 ust. 2-3a PDOFizU, które regulują zagadnienia dotyczące wspólnego opodatkowania małżonków, nie eliminują prawa małżonków do dokonania rozliczenia we wspólnym zeznaniu podatkowym, w przypadku stosowania przez jednego z małżonków, uzyskującego opodatkowane ryczałtem przychody z najmu prywatnego. Zatem rozliczenie  najmu prywatnego ryczałtem nie eliminuje prawa podatnika do wspólnego rozliczenia z małżonkiem.