Strata podatkowa podlega odliczeniu od tego samego źródła, z którego ją poniesiono. Dotyczy to podatników obydwu podatków dochodowych.

Zgodnie z art. 7 ust. 5 PDOPrU oraz art. 9 ust. 3 PDOFizU o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, podatnik może:

1) obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty, albo

2) obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 000 000 zł; nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Odbierz

 

Wynika z tego, że o wysokość straty obniża się dochód uzyskany z danego źródła (zob. m.in. wyr. WSA we Wrocławiu z 27.4.2023 r., I SA/Wr 511/22, Legalis). Natomiast WSA w Gdańsku (wyr. z 29.5.2012 r., I SA/Gd 25/12, Legalis) stwierdził, że:

Orzecznictwo

„Możliwość obniżenia dochodu w danym roku podatkowym o wysokość straty poniesionej w latach poprzedzających rok, w którym strata jest rozliczana, istnieje wtedy, gdy pomiędzy poniesiona stratą a uzyskanym dochodem istnieje związek o charakterze przedmiotowym. Związek ten przejawia się w tym, że strata musi pochodzić z tego samego źródła przychodów, co przychód osiągnięty w latach następujących po roku, w którym strata powstała, a podlegający obniżeniu o wysokość straty”.

Stanowisko to potwierdza Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 13.5.2022 r. (0115-KDIT1.4011.147.2022.1.MST):

Interpretacje

„Strata nie jest podatkowo obojętna, bowiem podatnik może ją odliczyć z dochodów osiągniętych w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. Ma również możliwość wyboru, w których latach i w jakiej wysokości dokona odliczeń, z zachowaniem warunku co do dopuszczalnej kwoty odliczenia w roku podatkowym. Przy rozliczaniu straty obowiązuje zasada, że strata z danego źródła przychodu może być pokryta jedynie z dochodów z tego samego źródła”.

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź