Z dniem 1.1.2022 r. zacznie obowiązywać niższy limit dopuszczalnych opóźnień w transakcjach handlowych. Zgodnie z art. 13b ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, zakazane jest nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych przez podmioty, o których mowa w art. 2 tej ustawy, niebędące podmiotami publicznymi. Przy czym to nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych ma miejsce w przypadku, gdy w okresie 3 kolejnych miesięcy suma wartości świadczeń pieniężnych niespełnionych oraz spełnionych po terminie przez ten podmiot wynosi co najmniej 2 mln zł.

Więcej treści dotyczących umów i obrotu gospodarczego po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Przez okres przejściowy w latach 2020 i 2021 limit ten wynosił nie  2 mln, lecz 5 mln zł. Zatem od 2022 r. wartość dopuszczalnych opóźnień w transakcjach handlowych zostanie obniżona, co może skutkować większą liczbą wszczynanych postępowań  przez Prezesa UOKiK oraz wyższymi sankcjami pieniężnymi z tego tytułu.