Obowiązki w tym zakresie wejdą w życie od 1.1.2023 r.

Więcej treści księgowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Znowelizowane przepisy ustawy o podatku dochodowym, określane Polskim Ładem, wprowadzają obowiązek przesyłania przez podatników prowadzących księgi, księgi rachunkowe lub ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ww. ewidencji przy użyciu programów komputerowych oraz przesyłania do urzędu skarbowego ksiąg i ewidencji:

1) według stanu na ostatni dzień:

a) miesiąca – w przypadku gdy stanowią podstawę ustalania zaliczek miesięcznych,

b) kwartału – w przypadku gdy stanowią podstawę ustalania zaliczek kwartalnych

– w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po upływie odpowiednio tego miesiąca albo kwartału oraz

2) po zakończeniu roku podatkowego w terminie do dnia upływu terminu określonego dla złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 PDOFizU.

Zarówno księgi, jak i ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przesyłana będzie w formie elektronicznej.

Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2021 + wzory dokumentów – już w Systemie Legalis Sprawdź

Obowiązek obejmie również podmioty prowadzące działy specjalne produkcji rolnej, z tytułu prowadzenia których dochody są ustalane na podstawie prowadzonych ksiąg.

Na takich samych zasadach i w tych samych terminach jak w PDOFizU, będzie przesyłana ewidencja przychodów a także wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w RyczałtU.

Analogiczne obowiązki zostaną wprowadzone również dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

W obu przypadkach przepisy wejdą w życie z dniem 1.1.2023 r.