W rozporządzeniu zmieniającym do rozporządzenia Ministra Finansów z 25.3.2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1696, ze zm.) uchyla się poz. 6-8 w załączniku do tego rozporządzenia. Zmiany te obowiązują od 26.5.2022 r. i wiążą się ze zmianami w przepisach dotyczących wyrobów medycznych, w szczególności z ustawą z 7.4.2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 974).

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Z uwagi na zmiany w VATU, wprowadzane art. 117 ustawy z 7.4.2022 r. o wyrobach medycznych, (które w dziale XIII wprowadzają przepisy szczególne dotyczące stawki podatku dla wyrobów medycznych), zaistniała konieczność odpowiedniego dostosowania przepisów rozporządzenia z 25.3.2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych, które przewidywały stawkę 8% dla określonych kategorii produktów z grupy wyrobów medycznych.

Od 26.5.2022 r. stawka 8% dla tych towarów będzie wynikała z bezpośrednio z VATU.