Urlop wypoczynkowy powinien zostać ustalony osobno za okresy pracy w pełnym i w niepełnym wymiarze czasu pracy. Kodeks pracy nie określa, jak postąpić z urlopem w miesiącu, w którym zmianie uległ wymiar czasu pracy pracownika.

Wymiar urlopu wypoczynkowego

Wymiar urlopu wypoczynkowego przysługujący pracownikowi zależy m.in. od stażu urlopowego danego pracownika, wymiaru jego czasu pracy, a także od okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym. W przypadku zmiany wymiaru czasu pracy w trakcie roku kalendarzowego urlop wypoczynkowy należy ustalić osobno za okresy pracy w pełnym i w niepełnym wymiarze czasu pracy. Na etapie udzielania urlopu wypoczynkowego należy dni urlopu przeliczyć na godziny, przyjmując, że 1 dzień = 8 godzin urlopu (przy założeniu, że pracownika dotyczą powszechne normy czasu pracy). Co istotne, norma czasu pracy dla pełnego etatu i niepełnego etatu jest taka sama i wynosi 8 godzin.

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Odbierz

 

Wymiar urlopu wypoczynkowego w praktyce

Kodeks pracy nie wskazuje, w jaki sposób ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika, który w ciągu danego roku kalendarzowego „zmienia” wymiar czasu pracy. W takiej sytuacji PIP radzi ustalić urlop wypoczynkowy osobno za okresy pracy w pełnym i w niepełnym wymiarze czasu pracy, a następnie wyniki te zsumować (zob. http://www.pip.gov.pl/pl/porady-prawne/urlopy/15976,pracownikowi-zatrudnionemu-na-1-2-etatu-zwiekszono-od-1-marca-2012-r-wymiar-czasu-pracy-na-3-4-etatu-jak-nalezy-prawidlowo-obliczyc-wymiar-urlopu-wypoczynkowego-tego-pracownika-.html ).

Takie zmiany wymiaru czasu pracy zwykle następują od pierwszego dnia następnego miesiąca. Nie jest to obowiązek, ale dobra praktyka, z której korzysta wielu pracodawców (m.in. aby uniknąć wątpliwości dotyczących urlopu wypoczynkowego). Jeśli jednak strony stosunku pracy zgodnie zdecydują o zmianie wymiaru czasu pracy w trakcie danego miesiąca, to jest to dopuszczalne. Powstaje jednak pytanie, jak wówczas obliczyć urlop wypoczynkowy w tym miesiącu, w którym następuje zmiana. Wśród praktyków można spotkać różne opinie, np., że urlop należy obliczyć z tego wymiaru, w którym pracownik jest zatrudniony pierwszego dnia danego miesiąca, albo w którym jest zatrudniony przez większą część danego miesiąca. Można także przyjąć opcję korzystniejszą dla zatrudnionego i obliczyć urlop według wyższego wymiaru czasu pracy bez względu na ilość dni przepracowanych w tym wymiarze czasu pracy.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź