Dwukrotna podwyżka płacy minimalnej wynika z wysokiej inflacji. Zgodnie z art. 3 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, jeżeli prognozowany na rok następny wskaźnik cen wynosi co najmniej 105%, to ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej – od 1 stycznia i od 1 lipca. Prognozowana inflacja na 2023 r. wynosi 9,8%, co powoduje, że mamy dwukrotną podwyżkę płacy minimalnej w 2023 r.

Płaca minimalna w 2023 r. wynosi:

  • od 1.1.2023 r. do 30.6.2023 r. – 3490 zł,
  • od 1.7.2023 r. do 31.12.2023 r. – 3600 zł.

Minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wynosi:

  • od 1.l.2023 r. do 30.6.2023 r. – 22,80 zł,
  • od 1.7.2023 r. do 31.12.2023 r. – 23,50 zł.
Jeśli chcesz przetestować Legalis Księgowość Kadry Biznes kliknij: Sprawdź

 

Dodatek za pracę w nocy

Podniesienie wysokości płacy minimalnej oznacza, że w 2023 r. wzrośnie również wysokość dodatku za pracę w godzinach nocnych.

Tabela 1. Dodatek za pracę w godzinach nocnych

Miesiąc Wysokość dodatku za jedną godzinę pracy w porze nocnej
Styczeń 2023 4,15 zł
Luty 2023 4,36 zł
Marzec 2023 3,79 zł
Kwiecień 2023 4,59 zł
Maj 2023 4,15 zł
Czerwiec 2023 4,15 zł
Lipiec 2023 4,29 zł
Sierpień 2023 4,09 zł
Wrzesień 2023 4,29 zł
Październik 2023 4,09 zł
Listopad 2023 4,50 zł
Grudzień 2023 4,74 zł

I połowa 2023 r. zgodnie z wynagrodzeniem minimalnym na poziomie 3490 zł, II połowa 2023 r. zgodnie z wynagrodzeniem minimalnym na poziomie 3600 zł.

Szkolenia z zakresu prawa pracy – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Obniżenie wpłaty podstawowej uczestnika PPK

Uczestnik PPK, który otrzymuje łącznie wynagrodzenie nie większe niż 120% minimalnego wynagrodzenia, zgodnie z treścią art. 27 ustawy o PPK ma możliwość obniżenia swojej wpłaty podstawowej z 2% do co najmniej 0,5%. Jest to korzystne rozwiązanie dla uczestnika, ponieważ pracodawca nadal finansuje uczestnikowi PPK w pełnej 1,5% swojej wpłacie, a uczestnik może wnosić do PPK mniej środków. W pierwszej połowie 2023 r. wynosił on 4188 zł. W okresie od 1.7.2023 r. do 31.12.2023 r. limit ten będzie wynosił 4320 zł.

Tabela 2. Płaca minimalna w wybranych latach 2005–2024

Rok Wynagrodzenie minimalne Minimalna stawka godzinowa zleceniobiorców
2005 849 zł
2010 1 317 zł
2015 1 750 zł
2019 2 250 zł 14,70 zł
2020 2 600 zł 17,00 zł
2021 2 800 zł 18,30 zł
2022 3 010 zł 19,70 zł
2023 3490 zł – od 1 stycznia oraz 3600 zł – od 1.7.2023 r. 22,80 zł – od 1 stycznia oraz

23,50 zł – od 1.7.2023 r.

2024 r. propozycja RM, ostateczną wysokość poznamy we wrześniu 4242 zł – od 1 stycznia oraz 4300 zł – od 1.7.2024 r. 27,70 zł – od 1 stycznia oraz

28,10 zł – od 1.7.2024 r.