Nowy druk PIT-2 (9) pozwala podatnikowi dokonać oświadczenia w zakresie:

  • stosowania pomniejszenia o kwotę zmniejszającą podatek,
  • zamiaru preferencyjnego opodatkowania dochodów (z małżonkiem / jako osoba samotnie wychowująca dziecko),
  • spełnienia warunków korzystania z podwyższonych pracowniczych kosztów uzyskania przychodu,
  • spełnienia warunków do stosowania wszelkiego rodzaju zwolnień tj. ulga dla rodzin 4+, ulga powrót, ulga dla pracujących seniorów.
Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Druk PIT-2 (9) w części H, I, J umożliwia podatnikowi złożenie wniosku:

  • o niestosowanie ulgi dla młodych lub pracowniczych kosztów uzyskania przychodu,
  • o rezygnacji ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu,
  • o nie pobieraniu zaliczek w roku podatkowym.

Źródło: PIT-2 – Ministerstwo Finansów – Portal Gov.pl (www.gov.pl)