Wyrażając na fakturach KSeF nazwy towarów i usług, podatnicy zobowiązani są posługiwać się językiem polskim. Dopuszczalne jest natomiast stosowanie, obok nazw polskich, także nazw wyrażonych w języku obcym.

Jak wynika z art. 106e ust. 1 pkt 7 VATU faktura powinna zawierać m.in. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi. Przepisy VATU ani także przepisy wykonawcze do tej ustawy nie wskazują jakoby nazwy towarów i usług musiały być wyrażane na fakturach w języku polskim. Stąd, co do zasady dopuszczalne jest stosowanie na fakturach nazewnictwa w językach obcych. Wprowadzenie w przepisach 106na – 106ne VATU zagadnień dotyczących tzw. faktur ustrukturyzowanych wprost nic w tym względzie nie zmieniło.

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Odbierz

 

Zgodnie z przepisami art. 106nd VATU Krajowy System e-Faktur jest narzędziem prowadzonym przez polski organ administracji publicznej w osobie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Należy natomiast pamiętać o tym, że zgodnie z art. 4 pkt 5 JęzykPolU językiem urzędowym tego organu jest język polski. Dlatego właśnie dane zawarte w KSeF powinny być wyrażane w języku polskim. Z punktu widzenia podatników posługujących się KSeF oznacza to, że wyrażając na fakturach KSeF nazwy towarów i usług powinni posługiwać się językiem polskim. Dopuszczalne jest natomiast stosowanie, obok nazw polskich, także nazw wyrażonych w języku obcym.

 

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź