Zmiany są odpowiedzią na potrzeby rynku pracy związane m.in. z deficytami pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego. Informacje na temat zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego można znaleźć w corocznej prognozie wydawanej przez MEiN w formie obwieszczenia (M.P. z 2023 r. poz. 145). Należy także zauważyć, że wyniki najnowszego badania Barometr zawodów wskazują na brak pracowników w następujących branżach: budowlanej, medyczno-opiekuńczej, produkcyjnej, TSL (transport, spedycja, logistyka), samochodowej, edukacyjnej, finansowej i gastronomicznej.

Wynagrodzenie młodocianego w okresie nauki zawodu
Celem nowelizacji jest uaktualnienie wynagrodzenia młodocianego w okresie nauki zawodu przez podwyższenie stosunku procentowego tego wynagrodzenia do wysokości:

1) w pierwszym roku nauki – nie mniej niż 8%,

2) w drugim roku nauki – nie mniej niż 9%,

3) w trzecim roku nauki – nie mniej niż 10%,

a w okresie przyuczenia do wykonywania określonej pracy nie mniej niż 7% wynagrodzenia, o którym mowa w § 19 ust. 1 rozporządzenia z 28.5.1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. 1996 r. Nr 60, poz. 278 ze zm.).

Zapytaj o konsultację jednego z naszych 140 ekspertów. Sprawdź

Najniższe wynagrodzenie młodocianego od 1.9.2023 r. do 30.11.2023 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie będące podstawą naliczenia w obecnym okresie wyniosło 7005,76 zł. To oznacza, że od 1.9.2023 r. do 30.11.2023 r. pracownik młodociany otrzyma wynagrodzenie wynoszące nie mniej niż:

  • w pierwszym roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole – nie mniej niż 8% czyli 560,46 zł,
  • w drugim roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole – nie mniej niż 9% czyli 630,52 zł,
  • w trzecim roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole – nie mniej niż 10% czyli 700,58 zł,
  • młodocianemu odbywającemu przyuczenie do wykonywania określonej pracy w tym okresie przysługuje wynagrodzenie w wysokości nie mniej niż 490,40 zł.

Zgodnie z intencją Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zwiększenie wysokości wynagrodzeń pracowników młodocianych powinno mieć wpływ na zainteresowanie absolwentów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do podjęcia nauki w tej formie, a tym samym szybszego wejścia tych osób na rynek pracy. Natomiast dzięki zwiększeniu wynagrodzeń młodocianych pracowników, pracodawcy będą mogli pozyskać uczniów a następnie przygotowanych do pracy pracowników. Autorzy zmian oczekują, że wzrost wynagrodzeń młodocianych pracowników jednorazowo o 3 punkty procentowe będzie stanowił odczuwalną zmianą wysokości tego wynagrodzenia i wymierną zachętę dla młodych osób do realizacji kształcenia zawodowego w formie przygotowania zawodowego.

Uzasadnienie do rozporządzenia

W uzasadnieniu do rozporządzenia wskazano, że młodociani pracownicy niejednokrotnie pochodzą̨ z rodzin, w których jest ciężka sytuacja finansowa, w związku z czym oczekuje się, że wymierny wzrost wynagrodzeń polepszy sytuację materialną młodych osób i jednocześnie podniesie to prestiż tych pracowników. Należy mieć również na uwadze, że wydajność pracownika w trzecim roku nauki jest niewiele niższa niż pracownika ze stażem pracy i powinno to mieć odzwierciedlenie w wysokości otrzymywanego wynagrodzenia.

 

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź