Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 1.1.2022 r. informacja o cenach transferowych (Informacja TPR) zawiera oświadczenie podmiotu o tym, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny transferowe objęte tą dokumentacją są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane (art. 11t ust. 2 pkt 7 PDOPrU; art. 23zf ust. 2 pkt 7 PDOFizU).

Dokładne treści oświadczeń znajdują się w § 2 pkt 7 lit. a i b PDOPrCenTransfR  oraz § 2 pkt 7 lit. a i b PDOFizCenTr.

Jednocześnie od 2022 r. podmioty powiązane składają naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla podatnika, w terminie do końca jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, informację o cenach transferowych za rok podatkowy, sporządzoną według wzoru dokumentu elektronicznego zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych (art. 11t ust. 1 PDOPrU; art. 23zf ust. 1  PDOFizU).

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj

Do momentu publikacji nowych wersji formularzy TPR-C oraz TPR-P obowiązującym wzorem Informacji TPR składanej za 2022 rok jest wzór opublikowany w wariancie 4 tej Informacji, który nie zawiera w strukturze dokumentu odrębnej części dotyczącej oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych.

W przypadku jednak podmiotów zobowiązanych do złożenia Informacji TPR za rok 2022, w związku z upływem terminu na złożenie tej Informacji, celem złożenia oświadczenia z wykorzystaniem formularza TPR-C (TPR-P) w wariancie 4, podmioty mogą zamieścić odpowiednią jego treść w Sekcji F Dodatkowe informacje.

Skorzystać z tego rozwiązania można tylko do momentu opublikowania nowego wzoru dokumentu elektronicznego Informacji TPR-C oraz TPR-P (wariant 5).

Ministerstwo Finansów udostępniło do testów robocze wersje dokumentów elektronicznych (tzw. schemy) informacji o cenach transferowych TPR-C i TPR-P (wariant 5). Nowe wersje tych dokumentów zostaną opublikowane w CRWDE ePUAP po zakończeniu prac legislacyjnych nad projektami rozporządzeń zmieniających rozporządzenia w sprawie informacji o cenach transferowych.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź