Przygotowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających.

Określono w nim nowy wzór zgłoszenia NIP-2(15), związanego z ewidencją i identyfikacją podatników, płatników podatków i płatników składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne będących osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj

Główne zmiany wzoru NIP-2 wynikają z konieczności dostosowania go do ustawy z 26.1.2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz.U. z 2023 r. poz. 326), która wprowadza od 22.5.2023 r. do porządku prawnego nowy podmiot — fundację rodzinną.

Dotychczasowy wzór NIP-2(14) może być stosowany przez osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące podatnikami lub płatnikami (z wyjątkiem fundacji rodzinnych) do 30.9.2023 r.

Rozporządzenie wejdzie w życie z 22.5.2023 r.

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź