Przesyłanie wniosków egzekucyjnych i tytułów wykonawczych drogą elektroniczną ma przyspieszyć wysyłkę tych dokumentów do Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i skrócić czas na rozpoczęcie egzekucji. W konsekwencji ma to usprawnić proces egzekucji wierzytelności publicznoprawnych.

Elektroniczny tytuł wykonawczy już funkcjonuje, ale od 1.7.2021 r. będzie  obowiązkowy dla wierzycieli publicznoprawnych, to jest m.in. dla naczelników urzędów skarbowych. Wierzyciele, którzy wystawiają tytuły egzekucyjne masowo, będą mogli skorzystać ze specjalnej bramki ministerstwa finansów.

Zgodnie z art. 26aa EgzAdmU, system teleinformatyczny przy wykorzystaniu którego wnioski egzekucyjne i tytuły wykonawcze lub informacje, o których mowa w art. 26 § 1e, będą przekazywane do organu egzekucyjnego będącego naczelnikiem urzędu skarbowego będzie prowadził Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie, który na wniosek wierzyciela, będzie nadawał mu dostęp do tego systemu, w zakresie niezbędnym do wszczęcia lub prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Więcej informacji na temat elektronicznych wniosków egzekucyjnych i tytułów wykonawczych  znajduje się na stronie:

http://www.is-szczecin.pl/egzadm/