Po zmianie przepisów, od grudnia 2021 r. nie jest już możliwe objęcie dobrowolnymi ubezpieczeniami (chorobowym, emerytalnym i rentowymi) na podstawie wniosku dorozumianego, tj. na podstawie terminowej wpłaty składek. Jednocześnie – począwszy od składek należnych za grudzień 2021 r., ich wpłata po terminie nie powoduje już ustania dobrowolnych ubezpieczeń, jeśli ubezpieczenia te nie ustały już w listopadzie 2021 r.

Zapytaj o konsultację jednego z naszych 140 ekspertów. Sprawdź

Jeśli dobrowolne ubezpieczenia ustały w listopadzie 2021 r., to aby być ponownie objętym tymi ubezpieczeniami, trzeba złożyć w ZUS nowe zgłoszenie. Objęcie dobrowolnymi ubezpieczeniami nastąpi wówczas od daty zgłoszenia.

Źródło: zus.pl