Projekt rozporządzenia określa wzór:

  1. informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1) – załącznik nr 1;
  2. załącznika do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających
  3. opodatkowaniu (ZIN-1) – załącznik nr 2;
  4. załącznika do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIN-2) – załącznik nr 3;
  5. załącznika do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane pozostałych podatników (ZIN-3) – załącznik nr 4;
  6. deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) – załącznik nr 5;
  7. załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDN-1) – załącznik nr 6;
  8. załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDN-2) – załącznik nr 7.