W związku z powyższym na „wysokości zadania” stanął UZP, który przygotował za pośrednictwem swojej strony internetowej nieodpłatne narzędzie wspierające zamawiających i wykonawców w stosowaniu standardowego formularza JEDZ w wersji elektronicznej (zob. http://espd.uzp.gov.pl). Narzędzie zbudowane jest z komponentów oferowanych przez Komisję Europejską i tym samym posiada podobne funkcjonalności. W postępowaniu prowadzonym drogą elektroniczną ESPD można wyeksportować, zapisać i przekazać elektronicznie. Zamawiający i wykonawcy mogą utworzyć nowy formularz JEDZ, ponownie wykorzystać formularz wygenerowany w udostępnianym narzędziu oraz przeglądać elektroniczną wersję JEDZ przekazaną wraz z ofertą albo wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Warto przypomnieć, że JEDZ przedłożony we wcześniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca może ponownie wykorzystać, o ile zawarte w nim informacje są nadal poprawne i aktualne.