Od 16.9.2023 r. obowiązują dwa rozporządzenia Ministra Finansów:

1) z 31.8.2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1894) oraz

2) z 30.8.2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1895).

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj

Konieczność wprowadzenia zmian w ww. rozporządzeń wynikała z nowelizacji przepisów ustaw, którą wprowadza ustawa z 7.10.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 2180 ze zm.).

Zmiany w rozporządzeniach w sprawie informacji o cenach transferowych polegają na:

1) uchyleniu przepisów odnoszących się do wykazywania informacji dotyczących transakcji, o których była mowa w dotychczasowym art. 11o ust. 1a PDOPrU i odpowiednio w art. 23za ust. 1a PDOFizU (tzw. pośrednie transakcje rajowe),

2) modyfikacji w sposobie przedstawiania statusu mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy w informacji o cenach transferowych (dalej: informacja TPR),

3) doprecyzowaniu treści oświadczenia zawartego w informacji TPR,

4) nadaniu załącznikowi do rozporządzenia nowego brzmienia.

Zatem zmiany dotyczą przed wszystkim tzw. transakcji rajowych, w tym: korekty treści oświadczenia podmiotu o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji innych niż transakcje kontrolowane oraz rezygnacji ze wskaźnika udział kosztów działalności operacyjnej z podmiotami powiązanymi w kosztach działalności operacyjnej podmiotu. Przepisy rozporządzeń stosuje się do informacji o cenach transferowych składanych za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31.12.2021 r.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź