Zmiana nazwy pracodawcy nie wymaga dokonywania zmian w umowach o pracę czy np. w regulaminach. Pracodawca powinien jednak poinformować pracowników o zmianie. Najlepiej przed wejściem w życie nowej nazwy.

Zmiany w zakładzie pracy

W czasie trwania stosunku pracy w zakładzie pracy mogą zachodzić różne zmiany, począwszy od zmiany warunków zatrudnienia objętych umową o pracę, przez zmiany organizacyjne, aż po zmianę pracodawcy w trybie przepisu art. 231 KP. W zależności od tego czego zmiana dotyczy, czasami konieczna jest modyfikacja dotychczasowych warunków zatrudnienia w drodze porozumienia stron lub za wypowiedzeniem zmieniającym (np. zmiana stanowiska pracy w związku z likwidacją stanowiska, na który zatrudniony był dotychczas pracownik i przeniesienie go za jego zgodą na inne stanowisko, odpowiadające posiadanym przez pracownika kwalifikacjom, czy podwyżka wynagrodzenia). Niekiedy zaś nie jest ona wymagana (np. przejście pracowników na nowego pracodawcę w trybie art. 231 KP nie wymaga dokonywania zmian w umowach o pracę).

Więcej treści kadrowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Zmiana nazwy pracodawcy

Zmiana nazwy jest jedną z tych modyfikacji, która nie wymaga dokonywania zmian w umowach o pracę. Cały czas jest to ten sam pracodawca, tylko od danego momentu będzie działał pod zmienioną nazwą. Mimo, iż nie ma takiego obowiązku, pracodawca może uporządkować tą kwestię w umowach o pracę pracowników aneksami o charakterze w zasadzie informacyjnym. W przypadku dużych zakładów pracy takie przedsięwzięcie wymagać będzie bardzo dużo pracy od działu kadr, dlatego też warto o tym pamiętać przed podjęciem decyzji. Podobnie w przypadku wszelkiego rodzaju regulaminów czy zuzp. Można wydać aneks o charakterze informacyjnym wyjaśniający, że dane zakładowe źródło prawa pracy obowiązuje nadal i dotyczy pracodawcy oraz pracowników po zmianie nazwy zakładu.

Niezależnie od tego, czy pracodawca podejmie decyzję o aneksowaniu poszczególnych umów o pracę czy nie, powinien obowiązkowo zawiadomić pracowników o zmianach, aby zatrudnieni wiedzieli jak aktualnie nazywa się ich pracodawca. Taką informację najlepiej przekazać pracownikom przed wejściem w życie nowej nazwy. Przepisy prawa pracy nie określają formy takiego zawiadomienia, mimo to można tego dokonać np. w sposób zwyczajowo przyjęty w danym zakładzie pracy dla publikacji regulaminów. Można także przekazać taką informację każdemu z pracowników np. e-mailem na firmowe skrzynki elektroniczne.

Zapytaj o konsultację jednego z naszych 140 ekspertów. Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis Ksiegowość Kadry Biznes. Zaloguj się lub kup dostęp