Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR), to system gromadzący informacje o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Spółki wpisane do KRS przed 13.10.2019 r. powinny przekazać pierwsze zgłoszenie do CRBR do 13.4.2020 r. Jednak w związku z działaniem tarczy antykryzysowej przedsiębiorcy zyskują więcej czasu na realizację nowego obowiązku sprawozdawczego, jakim jest zgłoszenie danych do CRBR. Termin złożenia zgłoszeń do CRBR zostanie odroczony do 13.7.2020 r.

CRBR został utworzony na mocy ustawy z 1.3.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1115), która wdraża przepisy dyrektywy 2015/849 z 20.5.2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (tzw. IV dyrektywa AML). Aby zapewnić transparentność w obrocie gospodarczym, Parlament Europejski zobowiązał państwa członkowskie do stworzenia rejestrów, które gromadzą informacje o beneficjentach rzeczywistych podmiotów prawnych, zarejestrowanych na ich terytorium. Jednym z głównych zadań CRBR jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Warto zwrócić uwagę, czy zgodnie z ustawą AML biuro rachunkowe czy doradcy podatkowi wykonują wszystkie obowiązki z powyższej ustawy.

Pobierz bezpłatny e-book: AML w biurze rachunkowym →