Zatwierdzaniu podlega tylko roczne sprawozdanie finansowe, a nie sprawozdanie finansowe sporządzone na szczególny moment, jakim jest zmiana formy prawnej. Po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego możliwe jest podjęcie uchwały o podziale zysku, zatem podział zysku również dotyczy rocznego sprawozdania finansowego.

Zgodnie z art. 53 RachunkU zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający podlegają roczne sprawozdania finansowe. Ponadto wskazuje się, że podział lub pokrycie wyniku finansowego w przypadku jednostki zobowiązanej do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego, może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający, poprzedzonego wyrażeniem przez biegłego rewidenta opinii o tym sprawozdaniu.

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Odbierz

Ponieważ sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej nie jest rocznym sprawozdaniem finansowym, to nie podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający.

Tym samym, zatwierdzeniu podlegać będzie tylko sprawozdanie sporządzone na 31.12.2024 r., które jest sprawozdaniem rocznym.

Organem właściwym do zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego spółki komandytowo-akcyjnej jest zwyczajne walne zgromadzenie. Z kolei organem właściwym do zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są wspólnicy podejmujący uchwały na zgromadzeniu wspólników.

Ponieważ zatwierdzeniu podlega roczne sprawozdanie finansowe, to będzie to już sprawozdanie prostej spółki akcyjnej, zatem organem właściwym jest zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy.