Od 1.1.2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło do 3490 zł. To pierwsza w tym roku podwyżka płacy minimalnej. Już od lipca czeka nas kolejna podwyżka płacy minimalnej do kwoty 3600 zł. Z kolei minimalna stawka godzinowa wzrosła od 1.1.2023 r. do 22,80 zł za godzinę, a od 1 lipca wyniesie 23,50 za godzinę. W związku z nadal wysoką prognozowaną na 2024 rok inflacją, w kolejnym roku czeka nas ponownie podwójna podwyżka płacy minimalnej.

Więcej treści kadrowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) proponuje, by minimalne wynagrodzenie w 2024 r. wynosiło co najmniej 4300 zł od 1 stycznia, i co najmniej 4540 zł od lipca. Solidarność zaproponowała z kolei, że pensja minimalna powinna wzrosnąć, od stycznia 2024 r. nie mniej niż o 500 zł, a od lipca minimalnie o 250 zł. W efekcie nie może być niższa niż 4350 zł brutto. Zdaniem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) najlepsze będzie zamrożenie wynagrodzeń na obecnym poziomie.