Nowelizacja work-life balance nie wymusza wprost zmiany regulaminu pracy – nie rozszerzono w niej zakresu treści regulaminu pracy o konieczność wprowadzenia informacji o nowych uprawnieniach. Konieczność zmiany regulaminu wynikać może z przyjętej u pracodawcy jego treści, na którą poszczególne zmiany Kodeksu pracy mogą mieć wpływ.

Szkolenia z zakresu prawa pracy – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Regulamin pracy nie musi zawierać informacji o wszelakich uprawnieniach pracowniczych, trudno nawet w praktyce byłoby przyjąć możliwość wykazania w nim wszelakich uprawnień pracowniczych wynikających z przepisów Kodeksu pracy, innych ustaw i rozporządzeń. Sama zmiana Kodeksu pracy, która zaczęła obowiązywać 26.4.2023 r. (tzw. nowelizacja work-life balance) nie ustanawia zaś obowiązku wprowadzenia konkretnych zmian regulaminu. W szczególności nie ma konieczności informowania pracowników o istnieniu uprawnienia do urlopu opiekuńczego czy zwolnienia z powodu siły wyższej, podobnie jak dotychczas nie ma konieczności wskazywania na wszystkie potencjalne rodzaje zwolnień od pracy, z których skorzystać może pracownik.

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Odbierz

 

Konieczna jest jednak analiza treści dotychczasowego regulaminu, na którą mogą wpłynąć zmiany Kodeksu pracy. Dotyczyć to może np. przepisów o równym traktowaniu w zatrudnieniu, przepisów o czasie pracy (np. przerwa – a po zmianie przerwy – z art. 134 KP).