Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z 6.3.2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, które wynosi:

  1. w pierwszym półroczu 2024 r. – 4242 zł, czyli minimalna podstawa ZUS to 1272,60 zł, zaś
  2. w drugim półroczu – 4300 zł, co oznacza podstawę wynoszącą co najmniej 1290 zł.
Jeśli chcesz przetestować Legalis Księgowość Kadry Biznes kliknij: Sprawdź

 

Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosi zatem w 2024 r.:

Rodzaj ubezpieczenia Stawka procentowa składki W okresie od 1.1. do 30.6.2024 r. W okresie od 1.7. do 31.12.2024 r.
emerytalne 19,52 248,41 zł 251,81 zł
rentowe 8 101,81 zł 103,20 zł
chorobowe 2,45 31,18 zł 31,61 zł
wypadkowe Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe regulują przepisy rozporządzenia MPiPS z 29.11.2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków