Jak jest obecnie

Po zmianach podatkowych wprowadzonych w 2022 r. kwota wolna od podatku wynosi 30 tys. zł. Próg ten odnosi się do zarobków osiąganych w ujęciu rocznym. Jeśli chodzi o 2024 r., kwota wolna od podatku dochodowego jest ustalana w następujący sposób:

  1. dochody roczne na poziomie wynoszącym do 30 tys. zł – podatek w wysokości 0 złotych;
  2. dochody roczne wynoszące co najmniej 30 001 zł i nie wyższe niż 120 tys. zł – kwota wolna jest ustalana jako różnica 12% (tyle wynosi podstawowa stawka podatku VAT) minus kwota zmniejszająca podatek, czyli 3600 zł;
  3. roczne dochody przekraczające 120 tys. zł – kwota jest wówczas ustalana jako 10 800 zł + 32% z nadwyżki ponad 120 tys. zł.
Pobierz Raport wynagrodzeń w księgowości 2023/2024! Sprawdź

Od 2025 r. coroczny wzrost kwoty wolnej?

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk 322) dotyczy podniesienia kwoty wolnej od podatku dla wszystkich do wysokości równej 12-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ale nie mniejszej niż 60 tys. zł przy równoczesnym braku zmiany skali podatkowej.

Wysokość kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w pierwszym przedziale skali podatkowej wynosiłaby zatem 12% kwoty wynoszącej 12-krotność kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego w trybie przepisów art. 2 i art. 4 MinWynagrU, ale nie mniejszej niż 7200 zł.

Wpływ na naliczanie pensji pracownika

Aktualnie wysokość kwoty zmniejszającej podatek wynosi 3600 zł, co pozwala na zastosowanie maksymalnie 300 zł kwoty zmniejszającej podatek (3600 zł ÷ 12 = 300 zł).

Przy założeniu, że w 2025 r. kwota wolna wyniesie co najmniej 7200 zł, od naliczonej pracownikowi zaliczki będzie można odliczyć aż 600 zł (7200 zł ÷ 12 = 600 zł), co wpłynie na zwiększenie płac netto większości pracowników i zleceniobiorców.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj

Źródło: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych