W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą dłużej niż 2 lata, wysokość składek ZUS zależy od wartości prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na kolejny rok. Wartość ta opublikowana została już w ustawie budżetowej na 2022 rok. Wynosi ona 5922 zł i jest aż o 663 zł wyższa niż w roku 2021. Podstawę wymiaru składek ZUS na 2022 rok stanowi 60% tej kwoty, czyli 3553,20 zł.

W przypadku nowych przedsiębiorców (działalność gospodarcza prowadzona krócej niż 2 lata) wysokość składek ZUS uzależniona jest od minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2022 roku płaca minimalna wynosić będzie 3010 zł, tj. o 210 zł więcej niż w roku 2021. Podstawę wymiaru składek ZUS dla nowych przedsiębiorców stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia czyli kwota 903 zł.

Łatwe obliczenia dzięki kalkulatorom w Legalis Księgowość Kadry Biznes. Nie posiadasz dostępu? Sprawdź

Składki ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą w roku 2022 wynoszą więc odpowiednio:

Rodzaj składek Składki pełne Składki preferencyjne
Podstawa wymiaru 3 553,20 zł 903,00 zł
Składka emerytalna 693,58 zł 176,27 zł
Składka rentowa 284,26 zł 72,24 zł
Składka chorobowa 87,05 zł 22,12 zł
Składka wypadkowa 59,34 zł 15,08 zł
Składka na Fundusz Pracy 87,05 zł
Łącznie bez składki zdrowotnej 1211,28 zł 285,71 zł
Wzrost w stosunku do roku 2021 12,6% 7,5%
Ważne

Powyższa tabela nie zawiera składki zdrowotnej. W związku z wejściem w życie przepisów tzw. Polskiego Ładu, sposób naliczania składki zdrowotnej od 2022 roku ulegnie całkowitej zmianie. Większość osób prowadzących działalność gospodarczą zapłaci nową składkę zdrowotną, której wysokość uzależniona będzie od uzyskiwanych dochodów.

Łącznie, pełne składki ZUS na rok 2022 (bez składki zdrowotnej) wyniosą 1211,28 zł wobec 1075,68 zł w roku 2021. Oznacza to wzrost o 135,60 zł czyli o 12,6% w stosunku do roku poprzedniego.

Preferencyjne składki ZUS na rok 2022 (bez składki zdrowotnej) wyniosą 285,71 zł wobec 265,78 zł w roku 2021. Oznacza to wzrost o 19,93 zł czyli o 7,5% w stosunku do roku poprzedniego.

Szkolenia z zakresu prawa pracy – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Powyższe wartości nie zawierają składki zdrowotnej. Wysokość składki zdrowotnej w 2022 roku będzie bowiem wyliczana dla każdego przedsiębiorcy oddzielnie i będzie zróżnicowana w zależności od formy opodatkowania, jaką wybrał dany przedsiębiorca.

W 2022 roku tylko nieliczne grupy przedsiębiorców utrzymają prawo do opłacania składki zdrowotnej w ryczałtowej wysokości. Przykładowo,  osoba rozliczająca podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, której roczne przychody kształtują się w przedziale 60 – 300 tys. zł, zapłaci stałą składkę w wysokości ok. 540 zł (zobacz szczegóły).

Po uwzględnieniu takiej przykładowej wartości składki zdrowotnej, łączna wartość składek ZUS w 2022 roku wyniesie ok. 825 zł miesięcznie dla nowych firm oraz ok. 1750 zł dla pozostałych przedsiębiorców.

Źródło: zus.pl