Dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą podstawą do wyliczenia składek ZUS jest 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. W 2022 roku takie wynagrodzenie wynosiło 5922 zł. Natomiast z projektu budżetu na 2023 rok wynika, że prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2023 r. w gospodarce narodowej wyniesie 6935 zł.

Znając tę kwotę można ustalić, że w przyszłym roku przedsiębiorca, który nie korzysta z preferencji składkowych i opłaca ubezpieczenie wypadkowe według stawki 1,67 %, będzie płacił 1418,48 zł miesięcznie (nie ma w tej kwocie składki zdrowotnej). W 2022 roku przedsiębiorca płaci miesięczną składkę na ZUS w kwocie 1211,28 zł. Zatem składka na ZUS wzrośnie o 207,20 zł miesięcznie.

Więcej treści z zakresu umówi i obrotu gospodarczego po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

ZUS preferencyjny

Przedsiębiorcy, którzy mogą korzystać z preferencyjnych składek ZUS, również muszą się liczyć z podwyżką składek w przyszłym roku. W przypadku ZUS preferencyjnego, podstawa do wyliczenia składki (bez składki zdrowotnej) stanowi 30% wynagrodzenia minimalnego. Rząd ma czas do 15 września br. na wydanie rozporządzenia w sprawie minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku. Z projektu tego rozporządzenia wynika, że wynagrodzenie minimalne w 2023 roku ma wzrosnąć dwukrotnie. Zaproponowano, aby minimalne wynagrodzenie wynosiło od 1.1.2023 r. – 3383 zł brutto (w 2022 roku jest to kwota 3010 zł), natomiast od 1.7.2023 r. – 3450 zł.

W przypadku ZUS preferencyjnego obecnie podstawa składki wynosi 903 zł, natomiast po podwyższeniu płacy minimalnej – od stycznia 2023 r. podstawa składki preferencyjnej ZUS wyniesie 1014,90 zł (3383 zł x 30%), a następnie – od lipca 2023 r. wyniesie 1035 zł (3450 zł W konsekwencji preferencyjna składka ZUS (bez składki zdrowotnej) za okres od stycznia do czerwca 2023 r. wyniesie 321,12 zł miesięcznie (obecnie jest to 285,71 zł), a za okres od lipca do grudnia 2023 r. wyniesie 327,47 zł.

Łatwe obliczenia dzięki kalkulatorom w Legalis Księgowość Kadry Biznes. Nie posiadasz dostępu? Sprawdź

Składka zdrowotna

Polski Ład wprowadził nowe zasady obliczania składki zdrowotnej. Składka zdrowotna jest obliczana od dochodu (przychodu) inaczej dla każdej formy opodatkowania. Jednak trzeba mieć na uwadze, że kwota składki zdrowotnej nie może być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego (rok składkowy rozpoczyna się 1 lutego). Zatem jeśli w przyszłym roku minimalne wynagrodzenie w styczniu wynosiłoby 3383 zł, to minimalna składka zdrowotna będzie w kwocie 304,47 zł (3383 zł x 9% = 304,47 zł).