Skoro faktura została wprowadzona do obrotu, to jedynym sposobem na jej wycofanie, o ile jest ku temu przesłanka materialna, jest korekta zerująca poprzez fakturę korygującą.

Udzielając odpowiedzi na pytanie należy wskazać, że co prawda nie zostało to wprost unormowane w przepisach, jednak w praktyce od lat funkcjonuje wykładania, wg której w przypadku gdy faktura została wprowadzona do obrotu prawnego, w szczególności doręczona do adresata, a ten ujął ją w swoich ewidencjach, to nie jest możliwe jej anulowanie. W takim przypadku konieczne jest dokonanie korekty zerującej poprzez fakturę korygującą.

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Odbierz

 

Taka właśnie operacja powinna być dokonana w analizowanej sytuacji. Przy czym zastrzec należy, że w pierwszej kolejności trzeba rozstrzygnąć czy doręczony pierwotnie dokument jest fakturą, a jeżeli tak, to czy są przesłanki materialne do jej skorygowania do zera. W każdym bowiem przypadku, aby korekta, w tym zerująca i dotycząca faktury bez kwoty VAT, była skuteczna, konieczne jest istnienie przesłanki materialnej korekty, tj. musi ona mieć uzasadnienie w okolicznościach faktycznych.

Gdyby dokument uprzednio wystawiony nie był fakturą, wówczas w ogóle nie powinien być ujmowany w ewidencji, a jego wycofanie czy korekta nie jest normowane przepisami prawa podatkowego.