Podatnicy, którzy rozliczają się według stawki 19% PIT, mogą część zapłaconej składki zdrowotnej:

  • odjąć od dochodu (na podstawie art. 30c ust. 2 pkt 2 PDOFizU), lub
  • zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu (na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 58 PDOFizU).

Zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku obowiązuje limit roczny, który jest waloryzowany w drodze obwieszczenia ministra finansów. Zgodnie z obwieszczeniem z 12.12.2022 r. w sprawie wysokości kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne zaliczanej do kosztów uzyskania przychodów lub odliczanej od dochodu, w roku 2023 limit wzrośnie o 1500 zł. Na podstawie art. 30c ust. 2c ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2647) ogłasza się, że wysokość kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej w roku podatkowym na podstawie ustawy z 27.8.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2561), zaliczanej do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 58 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub odliczanej od dochodu na podstawie art. 30c ust. 2 pkt 2 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w roku 2023 nie może przekroczyć 10 200 zł.

Warto przypomnieć, że przedsiębiorcy, którzy rozliczają się według skali (zasady ogólnie PIT – 12% w pierwszym progu i 32% PIT w drugim progu) nie mogą w ogóle odjąć nawet części składki zdrowotnej. Co oznacza, że są różne kategorie podatników w związku z nowym i obowiązującym od 2022 r. mechanizmem składki zdrowotnej.

Jeśli chcesz przetestować Legalis Księgowość Kadry Biznes kliknij: Sprawdź

Wysokość składki zdrowotnej od 1.1.2023 r.

W przypadku przedsiębiorców rozliczających się na liniówce zapłacą oni składkę zdrowotną na poziomie 4,9% swojego dochodu, jednak nie mniej niż 314 zł 10 gr miesięcznie (9% liczone od płacy minimalnej).

Składka zdrowotna dla ryczałtowców

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mają inny model składki zdrowotnej. W ich przypadku miesięczna składka zdrowotna wynosić będzie ryczałt kwotowy od około 360 zł do 1100 zł miesięcznie w zależności od tego jaki roczny przychód będą miały tacy przedsiębiorcy – ostateczne wysokości będą znane na początku 2023 r., bowiem są one wyliczone od przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2022 r., które GUS opublikuje w kolejnych tygodniach:

  • 9% składka zdrowotna liczona z 60% przeciętnego wynagrodzenia (około 360 zł) przy przychodach rocznych do 60 000 zł,
  • 9% składka zdrowotna liczona ze 100% przeciętnego wynagrodzenia (około 590 zł) dla przychodów rocznych do 300 000 zł,
  • 9% składka zdrowotna liczona ze 180% przeciętnego wynagrodzenia (około 1100 zł), jeśli przychody roczne są wyższe niż 300 000 zł.
Łatwe obliczenia dzięki kalkulatorom w Legalis Księgowość Kadry Biznes Przetestuj

Składka zdrowotna a karta podatkowa

Ostatnia grupa przedsiębiorców, to osoby prowadzące działalność i rozliczające się na zasadzie karty podatkowej. Warto podkreślić, że od 1.1.2022 r. nie można już rozpoczynać prowadzenia działalności na tej zasadzie, natomiast wszystkie osoby, które mają kartę podatkową nadal mogą ją kontynuować. Składka zdrowotna będzie w ich przypadku liczona jako 9% od minimalnego wynagrodzenia i w 2023 r. wynosi będzie 314 zł 10 gr.