Wyższe składki ZUS

Jak co roku, od stycznia podwyższeniu ulegają składki ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Składki ZUS w 2023 roku wzrosną aż o 17%, a w przypadku nowych przedsiębiorców – o 20%.

Wyższe odliczenie składki zdrowotnej

W połowie zeszłego roku znaczna część przedsiębiorców odzyskała prawo do częściowego odliczenia składki zdrowotnej. Odliczenie to przysługuje jednak w różnym zakresie różnym firmom i zależy od formy opodatkowania wybranej przez przedsiębiorcę.

Osoby rozliczające się podatkiem liniowym uzyskały prawo do odliczenia składek zdrowotnych jedynie w ograniczonym zakresie, tj. do wysokości określonego limitu w wysokości 8700 zł. Od Nowego Roku limit ten uległ jednak podwyższeniu do kwoty 10 200 zł.

Składka zdrowotna dla ryczałtowców

W 2023 roku zmianie ulegnie również wysokość ryczałtowej składki zdrowotnej płaconej przez osoby rozliczające się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Działalność bez ZUS bardziej dostępna

Od Nowego Roku podwyższeniu uległ limit przychodów uprawniający do prowadzenia działalności gospodarczej bez obowiązku jej rejestracji, a tym samym bez konieczności opłacania składek ZUS.

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami, działalność nierejestrowana możliwa była, w przypadku gdy miesięczny przychód nie przekraczał kwoty 1505 zł. Od stycznia 2023 roku limit ten wzrósł do poziomu 3490 zł, a w lipcu 2023 roku wzrośnie aż do 3600 zł.

Więcej treści o gospodarce komunalnej po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu?Wypróbuj

Nowe deklaracje ZUS

Od maja zaczną obowiązywać nowe formularze ZUS. Zmianie ulegną najczęściej używane przez przedsiębiorców deklaracje, czyli formularze ZUS DRA oraz ZUS RCA.

Nowe deklaracje zostaną poszerzone o dodatkowe pola służące do wykazywania danych do wyliczenia rocznej składki zdrowotnej odrębnie dla każdej z form opodatkowania (skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych). Część przedsiębiorców będzie musiała dodatkowo wykazywać w deklaracjach ZUS kwotę podatku dochodowego.

Zwolnienia lekarskie na nowych zasadach

Rewolucyjne zmiany zaszły również w zakresie kontroli zwolnień lekarskich. Zgodnie z nowymi zasadami, ZUS nie może odmówić wypłaty zasiłku chorobowego, w przypadku gdy kontroler ZUS nie zastanie ubezpieczonego w domu.

Według nowych zasad ogłoszonych przez ZUS, ubezpieczony w trakcie choroby może przebywać poza wskazanym miejscem zamieszkania i fakt ten nie stanowi przeszkody do wypłaty zasiłku chorobowego.

Nowy obowiązek płatników ZUS

Wraz z Nowym Rokiem weszły w życie przepisy nakładające na przedsiębiorców obowiązek posiadania konta na portalu PUE. Obowiązkiem tym objęte zostały wszystkie, najmniejsze nawet firmy, w tym również wszystkie osoby samozatrudnione.

Na podstawie nowych przepisów, każdy przedsiębiorca ma obowiązek przekazania do ZUS swojego adresu e-mail. W konsekwencji, urzędowe pisma z ZUS przedsiębiorcy otrzymywać będą na swoje skrzynki wiadomości na Platformie PUE. Tym samym, papierowa korespondencja z ZUS ma zostać całkowicie wyeliminowana. Więcej na temat nowego obowiązku piszemy tutaj.

Wyższa kwota wolna od podatku

Od Nowego Roku obowiązują wyższe kwoty wolne od podatku w przypadku spadków i darowizn. W 2023 roku kwoty te podwyższone zostały aż 4-krotnie i wynoszą obecnie od 18 060 zł do 36 120 zł.

Zapytaj o konsultację jednego z naszych 140 ekspertów. Sprawdź

Nowe stawki podatku

Przypomnijmy, że w połowie zeszłego roku weszły w życie przepisy obniżające stawkę podatku dochodowego z 17% do 12%.

Rok 2023 jest pierwszym rokiem, w którym nowe stawki podatkowe są już znane od stycznia. Jest to zatem dobry moment, aby zastanowić się, czy nie warto wybrać innej niż dotychczas formy opodatkowania. Zmiany takiej możemy dokonać w terminie do 20 lutego.

Nowe terminy składania deklaracji PIT

W 2023 roku zacznie obowiązywać ujednolicony termin składania rocznych deklaracji podatkowych.

Do końca 2022 r. terminy składania rocznych PIT-ów były zróżnicowane. W innym terminie deklaracje roczne składały osoby rozliczające się na zasadach ogólnych, w innym osoby na ryczałcie, a w jeszcze innym firmy na karcie podatkowej.

Od tego roku termin jest taki sam dla wszystkich podatników i znajdzie on zastosowanie już do rozliczenia dochodów za rok 2022.

Źródło: zus.pl