Wszystko zależy od rodzaju różnic inwentaryzacyjnych. Jeśli remanent na koniec roku 2022 będzie niższy niż na początek roku 2022, to należy go uwzględnić w składce zdrowotnej za styczeń 2023 r., wyliczonej na podstawie grudnia 2022 r. Natomiast, jeśli różnice remanentowe w 2022 r. wpłynęłyby na zwiększenie składki zdrowotnej, to należy uwzględnić je dopiero w rocznym rozliczeniu składki zdrowotnej w ZUS DRA za kwiecień 2023 r.

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Odbierz

 

W roku 2022 przy kalkulacji podstawy wymiaru składki zdrowotnej za poszczególne miesiące nie uwzględnia się różnic remanentowych zwiększających dochód i podstawę składki zdrowotnej. Uwzględnia się jedynie różnice zmniejszające dochód, które spowodują pomniejszenie składki zdrowotnej.

Roczne ostateczne rozliczenie składki zdrowotnej nastąpi za okres od 1.2.2022-31.1.2023 (czyli na podstawie przychodów uzyskanych od stycznia do grudnia 2022 r.).

Zatem do składki wyliczanej za styczeń na podstawie dochodu z grudnia, w przypadku gdy wartość remanentu początkowego jest większa niż końcowego, uwzględnia się różnice remanentowe, bo wpływają one na zmniejszenie składki zdrowotnej.

Zapytaj o konsultację jednego z naszych 140 ekspertów. Sprawdź

W sytuacji odwrotnej, gdy wartość remanentu początkowego jest mniejsza niż wartość remanentu końcowego, nie wlicza się różnic do podstawy wymiaru składki zdrowotnej, gdyż spowodują one zwiększenie składki zdrowotnej. Różnice remanentowe za 2022 r. są ustalone na podstawie remanentu na początek i koniec roku 2022, więc jeśli te stany są różne, to różnice powstaną, nawet jeśli remanent na początek okresu nie jest odrębnie sporządzany, bo nie występuje taki obowiązek. Przyjmuje się, że remanent początkowy na dany rok jest równy remanentowi na koniec poprzedniego roku.