Powyższe zmiany wynikają z ustawy z 16.6.2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1598).

Dla zainteresowanych podmiotów oznacza to, że od 1.7.2024 r.:

1) odwołania, zażalenia oraz wszystkie inne pisma w toku postępowania w zakresie WIS należy składać wyłącznie poprzez konto w serwisie e-Urząd Skarbowy,

2) odwołania, zażalenia oraz wnioski o zmianę, uchylenia, przedłużenia ważności WIA i wszystkie inne pisma w toku postępowania w zakresie WIA należy składać wyłącznie poprzez konto na PUESC,

3) odwołania oraz wszystkie inne pisma w toku postępowania w zakresie WIP i WIT należy składać wyłącznie poprzez konto na PUESC.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj

Złożenie pisma w sprawie WIS, WIA, WIP i WIT w innej formie będzie nieskuteczne.

Korespondencja wychodząca z organu skarbowego również będzie następowała wyłącznie w formie elektronicznej.

Źródło: kis.gov.pl