Dzień 25 lutego 2022 r. to ważny termin dla podatników odnośnie złożenia stosownych deklaracji podatkowych i płatności zobowiązań podatkowych. W tym dniu upływa termin na:

Akcyza

 • wpłaty podatku akcyzowego
 • wpłaty podatku od niektórych instytucji finansowych
 • wpłaty podatku od sprzedaży detalicznej
 • wpłaty podatku od wydobycia niektórych kopalin
 • złożenie deklaracji w zakresie podatku akcyzowego AKC-4/AKC-4zo
 • złożenie deklaracji w zakresie podatku akcyzowego AKC-EN
 • złożenie deklaracji w zakresie podatku akcyzowego AKC-ST/AKC-STn
 • złożenie deklaracji w zakresie podatku akcyzowego AKC-WG
 • złożenie deklaracji w zakresie podatku akcyzowego AKC-WW

VAT

 • wpłaty podatku od towarów i usług
 • złożenie deklaracji w zakresie podatku od towarów i usług VAT-12
 • złożenie deklaracji w zakresie podatku od towarów i usług VAT-13
 • złożenie deklaracji w zakresie podatku od towarów i usług VAT-27
 • złożenie deklaracji w zakresie podatku od towarów i usług VAT-8
 • złożenie deklaracji w zakresie podatku od towarów i usług VAT-9M
 • złożenie deklaracji w zakresie podatku od towarów i usług VAT-UE
 • złożenie jednolitego pliku kontrolnego w zakresie podatku od towarów i usług JPK_V7M

Inne podatki

 • złożenie deklaracji w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowych FIN-1
 • złożenie deklaracji w zakresie podatku od sprzedaży detalicznej PSD-1
 • złożenie deklaracji w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin P-KOP/MS
 • złożenie deklaracji w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin P-KOP/RG

Źródło: Ministerstwo Finansów