Zgłoszenie rejestracyjne do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA) trzeba złożyć przed wykonaniem pierwszej czynności lub przed rozpoczęciem działalności w zakresie podatku akcyzowego. Jeżeli podatnik już prowadzi działalność akcyzową lub wykonuje czynności, które podlegają  obowiązkowi rejestracji – miał obowiązek wpisać się do CRPA do 30.6.2021 r. Jednak, jak informuje ministerstwo finansów, rozpoczęcie rejestracji do 30.6. będzie uznawane za  dochowanie wyznaczonego terminu, pod warunkiem zakończenia procesu rejestracji (i zarejestrowania) podmiotu w CRPA do 31.8.2021 r., chyba że uchybienie terminowi nastąpi z przyczyn leżących po stronie organu.

O rozpoczęciu procesu rejestracji może świadczyć podjęcie następujących działań na PUESC: WRR0001 Rejestracja danych osoby [SEAP], WPE0001 Rejestracja aktualizacja reprezentacji firmy [SZPROT], WRP0001 Rejestracja danych firmy [SZPROT], WRP0002 Aktualizacja danych firmy [SZPROT]. Wystarczy więc, że podmiot prowadzący działalność w  akcyzie prześle jeden z tych wniosków w terminie przewidzianym na rejestrację do CRPA i otrzyma  potwierdzenie UPO.

 

Sprawdzanie czy firma jest zarejestrowana w CRPA

Jak podaje ministerstwo finansów zarejestrowanie danej firmy można sprawdzić w następujący sposób: 

  1. logowanie do konta na https://www-2.puesc.gov.pl/
  2. zakładkę Mój pulpit>moje dane,
  3.  menu Wyszukaj podmiot,
  4. należy wpisać w filtr wyszukiwania numer NIP podmiotu i wybierz przycisk 'Filtruj’,
  5. kliknąć na numer IDSISC, który wyświetli dane podmiotu,
  6. wyszukać zakładkę 'Dane akcyzowe podmiotu’ i rozwinąć ją (wybierz czerwony trójkąt po prawej stronie).