W przypadku dokonania wyboru formy opodatkowania za 2022 z podatku liniowego lub ryczałtu na skalę podatkową poprzez złożenie PIT-36 podatnicy ustalają składkę na ubezpieczenie zdrowotne w następujący sposób:

1) miesięczne składki na ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczonych, należne za 2022 r. albo rok składkowy rozpoczynający się 1.2.2022 r., pobierane, rozliczane i opłacane są na podstawie zasad obowiązujących dla formy opodatkowania wybranej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (czyli zgodnie z zasadami dotyczącymi podatku liniowego lub ryczałtu);

2) roczna składka zdrowotna na ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczonych, należna za 2022 r. albo rok składkowy rozpoczynający się 1.2.2022 r., pobierana, rozliczana i opłacana jest na podstawie zasad obowiązujących dla skali podatkowej.

Jeśli chcesz przetestować Legalis Księgowość Kadry Biznes kliknij: Sprawdź

 

Zatem podatnicy przy zmianie formy opodatkowania za 2022 roku z podatku liniowego lub ryczałtu na skalę nie dokonują żadnych przeliczeń składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2022 r. Nie korygują również z tego powodu deklaracji DRA. Dopiero w deklaracji rocznej składanej do ZUS dokonają przeliczenia wysokości składaki na ubezpieczenie zdrowotne, wykazując podstawę roczną. W skutek czego mogą wystąpić zarówno dopłaty, jak i nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne.