Począwszy od 26.4.2023 r. wzrosła wysokość zasiłku macierzyńskiego i wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego i 70% podstawy wymiaru zasiłku za okres urlopu rodzicielskiego. W sytuacji, kiedy ubezpieczona mama złoży tzw. długi wniosek o zasiłek macierzyński do 21 dni po porodzie albo przyjęciu dziecka na wychowanie, to zasiłek będzie wynosił 81,5% podstawy wymiaru za cały okres jego pobierania. W przypadku rodziców pobierających na dzień 26.4.2023 r. zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego, uzyskanie wyższego świadczenia jest uwarunkowane złożeniem wniosku o przeliczenie zasiłku. Czas na złożenie tego wniosku mija w dniu 17.5.2023 r. Jeżeli ktoś nie zdąży ze złożeniem wniosku w tym terminie, to od 18.5.2023 r., złożenie wniosku nie będzie już możliwe i zasiłek będzie wypłacany w dotychczasowej wysokości.

Forma wniosku i miejsce złożenia

Wniosek o ustalenie zasiłku macierzyńskiego w nowej wysokości powinien być złożony do płatnika zasiłku, czyli pracodawcy, zleceniodawcy lub ZUS-u. W sytuacji, kiedy zasiłek wypłaca nam pracodawca lub zleceniodawca, to wniosek powinien być złożony w formie pisemnej. Jeśli płatnikiem zasiłku jest ZUS, to wniosek może być również przekazany w formie elektronicznej na przykład przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS na formularzu POG.

9 tygodni i zmiany dla ojców, kluczowy 26 kwietnia

Nowelizacja przepisów wydłużyła również o 9 tygodni urlop rodzicielski dla drugiego z rodziców. Wniosek o udzielenie takiego urlopu ubezpieczony rodzic powinien złożyć do pracodawcy w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Warto przypomnieć jednocześnie, że ubezpieczony tata ma prawo do urlopu ojcowskiego przez 2 tygodnie. Może go wykorzystać do ukończenia przez dziecko 2 lat tylko wtedy, gdy na 26 kwietnia ojciec miał prawo do urlopu ojcowskiego. Jeśli to prawo nabył od 26 kwietnia, to skraca się okres, w którym można go wykorzystać. Te 2 tygodnie przysługują do dnia, w którym dziecko skończy 12 miesięcy albo dnia, w którym minie 12 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia o przysposobieniu dziecka, jednak nie dłużej niż do 14. urodzin dziecka.

Ważne

Zmiana wysokości zasiłku, nie obejmuje dodatkowych, wprowadzonych nowymi przepisami 9 tygodni urlopu rodzicielskiego przysługujących drugiemu z rodziców. Za tą część urlopu rodzicielskiego zasiłek zawsze będzie wynosił 70% podstawy wymiaru zasiłku. W praktyce może się okazać, że to będzie powód, dla którego wielu rodziców może się nie zdecydować na skorzystanie z nowych 9 tygodni.

Warto przypomnieć, że od 26.4.2023 r. osobom, które podlegają ubezpieczeniu chorobowemu, przysługuje w ciągu roku kalendarzowego 5 dni urlopu opiekuńczego. Można go wykorzystać, aby zapewnić opiekę lub wsparcie osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych powodów medycznych. Co ważne za okresy niezdolności do pracy, które przypadają w czasie urlopu opiekuńczego, nie przysługuje zasiłek chorobowy.