W ramach tej ustawy przewidziano trzy największe zmiany:

1) zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł,

2) podniesienie progu podatkowego z około 85 000 zł do 120 000 zł,

3) rewolucje w sposobie obliczania składki zdrowotnej.

Ustawa przyjęta uchwalona przez Parlament to ponad  250 stron zmian w ustawach podatkowych między innymi w: 

 • ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • ustawie o rachunkowości,
 • ustawie o ryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów w osiąganych przez osoby fizyczne,
 • ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • ustawie o podatku od towarów i usług,
 • ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Najważniejsze zmiany podatkowe obejmuje nowelizacje ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i będą polegały przede wszystkim na:

 1. podwyższeniu do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek według skali podatkowej,
 2. podwyższeniu do 120 000 zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku,
 3. wprowadzeniu ulgi dla klasy średniej,
 4. brak ulgi dla klasy średniej dla zleceniobiorców i emerytów,
 5. wprowadzenie nowych ulg podatkowych dla seniorów, którzy zdecydują się kontynuować pracę zamiast przejścia na emeryturę a także dla rodzin z co najmniej czwórką dzieci,
 6. zmiana mechanizmu naliczania składki zdrowotnej, dla wielu grup będzie ona wynosiła 9% bez możliwości odliczenia od podatku, cześć samozatrudnionych będzie ją płaciła w wysokości 4,9%.
Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź