Ulga na powrót będzie poważną zachętą dla Polaków, którzy mieszkają za granicą, do rozważenia powrotu do Polski. Poza Polską przebywa obecnie ok. 20 mln naszych rodaków: najwięcej w Niemczech i w Wielkiej Brytanii. Bardzo wielu żyje również w Irlandii, Holandii czy we Włoszech.

Jak skorzystać z ulgi na powrót

Nowa ulga dedykowana jest osobom które przez minimum trzy lata mieszkały i pracowały za granicą i które decydują się na powrót i zmianę rezydencji podatkowej na polską. W wyniku jej działania przez cztery lata od powrotu do Polski płacić będą niższy podatek dochodowy. Aby skorzystać z niej niezbędne będzie uzyskanie dochodów z określonych źródeł (praca, działalność wykonywana osobiście, pozarolnicza działalność gospodarcza lub z praw autorskich czy praw pokrewnych) oraz posiadanie statusu polskiego rezydenta podatkowego. Warunki te będą musiały być spełnione we wszystkich latach, w których podatnik będzie korzystać z ulgi.

Dla kogo ulga na powrót

Ulga na powrót będzie poważną zachętą dla Polaków, którzy mieszkają za granicą, do rozważenia powrotu do Polski. Poza Polską przebywa obecnie ok. 20 mln naszych rodaków: najwięcej w Niemczech i w Wielkiej Brytanii. Bardzo wielu żyje również w Irlandii, Holandii czy we Włoszech.

Jak działa ulga na powrót

Wysokość odliczenia będzie uzależniona od kwoty podatku należnego za rok podatkowy, w którym nastąpiła zmiana rezydencji podatkowej lub podatku należnego za następny rok podatkowy (następujący po roku zmiany rezydencji). Przepisy będą umożliwiały podatnikowi wybór tego roku, zwanego „rokiem bazowym”, tak, aby mógł on wybrać najkorzystniejsze dla siebie rozwiązanie.

Wysokość odliczenia w pierwszym roku wyniesie 50% podatku należnego za wybrany przez podatnika rok bazowy. W drugim roku będzie to 50% podatku należnego za pierwszy rok stosowania odliczenia, czyli 50% kwoty podatku po odliczeniu „ulgi na powrót” w pierwszym roku.

Jeżeli podatnik zmienił rezydencję podatkową w 2021 r., to odliczenie będzie mógł stosować, rozliczając podatek:

  • Za rok 2022, 2023, 2024, 2025 jeżeli jego rokiem bazowym będzie rok zmiany rezydencji, czyli rok 2021, albo
  • Za lata 2023, 2024, 2025 i 2026 jeżeli jego rokiem bazowym będzie rok następujący po roku zmiany rezydencji,  czyli rok 2022.

Z odliczenia będzie można skorzystać niezależnie od tego, czy podatnik opodatkowuje swoje dochody indywidualnie, wspólnie z małżonkiem lub jako osoba, która samotnie wychowuje dziecko.

Preferencja będzie stosowana w rozliczeniu rocznym i będzie z niej można skorzystać tylko raz.

Ulga na powrót a ubezpieczenia społeczne

Ulga będzie działać także w stosunku do ubezpieczeń społecznych. Podobnie jak w podatkowej uldze na powrót, jeśli powracający mieszkał co najmniej 3 lata za granicą i przeprowadzi się do Polski, to będzie mógł skorzystać z preferencji przy opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne. Będzie tak, jeśli przez co najmniej pół roku będzie podlegać ubezpieczeniom społecznym w Polsce i złoży stosowny wniosek do ZUS.

Jak będzie wyglądać ulga na powrót w ZUS

Dla pracowników czy zleceniobiorców składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego i składka na ubezpieczenie chorobowe, na wniosek ubezpieczonego złożony za pośrednictwem płatnika składek, będą  finansowane przez  budżet państwa przez 4 lata.

Podobnie, osoby które zamieszkają w Polsce i tutaj będą prowadzić firmę będą mogły opłacać przez 4 lata jedynie połowę składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Składka na ubezpieczenie chorobowe będzie natomiast finansowana w całości przez budżet państwa.

Taka konstrukcja ulgi nie wpływa na zmniejszenie przyszłych świadczeń emerytalnych. Połowę obciążeń przez okres 4 lat ponosi po prostu budżet państwa.