Materiał stanowi dość obszerną publikację i zawiera kilka praktycznych przykładów nie akceptowanych praktyk w zakresie korzystania z mediów społecznościowych. Kuczowe kwestie z tego dokumentu to obowiązek podmiotów nadzorowanych w zakresie:

  • dokonania oceny ryzyka w zakresie korzystania z mediów społecznościowych przez podmiot nadzorowany oraz jego pracowników
  • sporządzenia polityki korzystania z mediów społecznościowych przez podmioty nadzorowane oraz ich pracowników
  • analizy zasadności publikacji na www podmiotu nadzorowanego oraz w jego mediach społecznościowych zasad wykorzystywania mediów społecznościowych w zakresie prowadzonej działalności

Stanowisko nie ma zastosowania do wykorzystywania mediów społecznościowych na prywatne potrzeby, niezwiązane z działalnością podmiotu nadzorowanego, przez osoby zatrudnione w podmiotach nadzorowanych i nie w ramach czynności wykonywanych na rzecz podmiotu nadzorowanego.

Dokument dostępny pod linkiem https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Stanowisko_social_media_24-08-2021_74497.pdf

Źródło: UKNF