Trybunał Konstytucyjny uznał, że definicja legalna budowli, określona w art. 1a ust. 1 pkt 2 PodLokU jest niezgodna z konstytucją. Zakwestionowany w wyroku przepis prawa, w brzmieniu: „budowla – obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem” dwukrotnie odwołuje się do PrBud, co powoduje jego niejasność i możliwość różnorodnej interpretacji. Zdaniem TK, nie wiadomo też, czy ustawa podatkowa odsyła jedynie do PrBud, czy również do jego rozporządzeń wykonawczych.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj

Ma to szczególne znaczenie w kontekście sposobu naliczania podatku od nieruchomości, który w przypadku budynków zależy od ich powierzchni użytkowej (maksymalna stawka wynosi 28,78 zł/1m2), a w przypadku budowli – od ich wartości (2%). Efektem jest fakt, że od budowli płaci się zazwyczaj kilka razy wyższy podatek niż od budynku.

Zmiana przepisów obowiązujących w tym zakresie musi nastąpić w ciągu najbliższych 18 miesięcy. Oznacza to, że w ciągu półtora roku ustawodawca musi uchwalić nową definicję budowli, a także budynku na użytek ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Obie definicje są bowiem tak samo błędnie skonstruowane.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 4.7.2023 r., SK 14/21.

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź