Z rozporządzenia Ministra Finansów z 16.3.2023 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 530) wynika, że przedłużono do 30.6.2023 r. dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych termin do:

  1. Złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, czyli CIT-8 z załącznikami, jeżeli wystąpi obowiązek ich dołączenia do zeznania głównego, który zakończył się w okresie od 1.12.2022 r. do 28.2.2023 r.,
  2. Wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą zapłaconych zaliczek za okres od początku roku

‒ o którym mowa w art. 27 ust. 1 PDOPrU.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj

Także do 30.6.2023 r. przedłużono termin:

  • określony w art. 28r ust. 1 PDOPrU, czyli do złożenia deklaracji o wysokości dochodu osiągniętego za rok podatkowy (CIT-8E), który zakończył się w okresie od 1.12.2022 r. do 28.2.2023 r. (dotyczący to podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek);
  • do wykonania przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych obowiązków, o których mowa w art. 7aa ust. 9 pkt 2 i 4 PDOPrU (chodzi o obowiązki podatnika wybierającego opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek), jeżeli pierwszy rok opodatkowania tych podatników ryczałtem od dochodów spółek rozpoczął się w okresie od 1.1.2023 r. do 1.3.2023 r.;
  • określony w art. 28 ust. 1 PDOPrU, czyli do złożenia informacji określonej w tym przepisie (CIT-8ST) według stanu na dzień 31.12.2022 r.
Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź