Pracodawca nie ma obowiązku zapewnienia pracownikowi zatrudnionemu przy komputerze poniżej 4 godzin dziennie okularów.

W myśl § 8 ust. 2 MonEkranBHPR pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary lub szkła kontaktowe korygujące wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej – czyli wstępnych, okresowych lub kontrolnych, przeprowadzone zgodnie z art. 229 KP, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Szkolenia z zakresu prawa pracy – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Ze względu na to, że powyższy przepis jest bardzo ogólny, pracodawca w wewnętrznym akcie prawnym (np. regulaminie, zarządzeniu, decyzji itp.) powinien określić szczegółowe zasady przydziału okularów, w szczególności kwotę refundacji, czasokres ich używalności, a także ewentualnie termin, w jakim pracownik może się ubiegać o zwrot kosztów zakupionych przez siebie okularów.

Z uwagi na to, że zgodnie z § 2 pkt 4 MonEkranBHPR, za pracownika uważa się każdą osobę zatrudnioną przez pracodawcę, w tym praktykanta i stażystę, użytkującą w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, pracodawca nie ma obowiązku zapewnienia okularów pracownikowi zatrudnionemu przy komputerze poniżej 4 godzin dziennie.

§ 2 pkt 4 MonEkranBHPR definiuje pracownika jako: każdą osobę zatrudnioną przez pracodawcę, w tym praktykanta i stażystę, użytkującą w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (a więc powyżej 4 godzin dziennie). Jeśli więc dana osoba pracuje przy komputerze do 4 godzin, to zgodnie z zaleceniem lekarza medycyny pracy ma stosować okulary do tej pracy, tyle tylko, że pracodawca nie musi ich jej finansować.

 

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź